မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, February 6, 2015

English Shan Dictionary တႃႇၶွမ်း မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇ ပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ႁိုင်ႉယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈယဝ်ႉ မီး English Shan Dictionary မႂ်ႇꧦထႅင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးၶဝ် ႁဵတ်းဝႆႉ  ၵိုၵ်းတၢင်း ပပ်ႉသပ်း ၸဝ်ႈၶူးပိင်ႇၺႃႇသီႇရီ (သၢႆပွၼ်) ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉၼႆၶႃႈလႄႈ လႆႈဝႃႈ ၸေးၸုင်ဝႆႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၵူၺ်းၶႃႈ ၽွၼ်ႉတႄႉ ၸႂ်ႉဝႆႉ ၸေႃႇ ၵီႇ  ၵူၺ်းၶႃႈ သင်ဝႃႈမီးတၢ
င်း ဢူၺ်းၵေႃႉ ၽူႈ လႅပ်ႈႁဵၼ်း ဢင်းၵိတ်း ၶဝ် တေငၢႆႈလွမ်ၸႂ် ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇ ပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ  သွပ်ႉဝၢႆလ်း ၼႆႉ တေႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈ ႁဵတ်း Install ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ ၵူးဝႆႉတီႈ ၼႃႈ ၶွမ်းႁဝ်းသေ ၽူၺ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ သႅၵ်ႉမၼ်းၵေႃႈ လဵၵ်ႉꧦသေ တေမႅၼ်ႈၸႂ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ယူႇၼႆ မုင်ႈၼွင်းယူႇၶႃႈဢေႃႈ ij

Download:English Shan Dictionary

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes