မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, February 14, 2015

Full Version Smadav Antivirus 2015


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႉႁၵ်ႉ  (Valentime's day) ၼႆသေလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ဢူူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉ ဝႅပ်ႉၶႃႈပဵၼ် လူႉဝႆႉၶႃႈလႄႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈမႃးၵေႃႈ လၢႆလၢႆဝၼ်း ဢူၺ်းၵေႃႉ မၢင်ၵေႃႉ ၵေႃႈထၢမ်ထိုင်လွင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ တိုၵ်ႉၶိုၼ်းမေးယဝ်ႉမိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်းသေ
ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈတၢင်ႇပၼ် ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ယူႇၶႃႈယဝ်ႉ  ၼႆႉတေႉ မႃႈၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ဢူူၺ်းၵေႃႉၶဝ် Softwere ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ  Full Version Smadav Antivirus 2015 ၶႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီး ဢမ်ႇပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇႁႄႉ မႅင်းVirus ၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၽၢလ်သၢႆႉ မၼ်းၵေႃႉ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ၵူၺ်းသေ ႁႄႉၵၢင်ႈလႆႈ ၶွင် USB or Card ၶဝ် ဢၼ်မီးမႅင်းၼၼ်ႉ မၼ်းႁႅမ်ပၼ်ၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ လီယိပ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈလီတေႉတေႉၶႃႈဢေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵၼ်တၢင်း Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 32-bit and 64-bit ၵူႈဢၼ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ

Download:smadav10

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes