မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, February 6, 2015

ၽွၼ်ႉ SLLS တႆးႁၢင်ႈလီလီ တႃႇ ၶွမ်းတၢင်းၼမ်

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈပဵၼ် ဝၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 68 ယဝ်ႉၼႆၶႃႈလႄႈ တေမီးၵၢၼ်ၽႂ်ၽႂ်မၼ်းတေသုၵ်ႉ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈတေလႆႈၵႂႃႇလႄႇ ပွႆးၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ႁိႁိ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉႉႉႉ  ၵေႃႈၸွင်ႇလႆႈ မႃးတွၼ်ႈပၼ်ၽွၼ်ႉ တႆး ႁၢင်ႈလီလီတႃႇ ၸႂ်ႉၼႂ်း ၶွမ်းၶႃႈဢေႃႈ ၽွၼ်ႉ ၼႆႉၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ  ယႂ်ႇၼမ်တီႈသူင်ႇပၼ်ၶႃႈယူႇဢေႃႈ ၊ မီးဢူၺ်းၵေႃႉ တၢင်းၼမ်
လၢႆလၢႆၵေႃႉ ယွၼ်းမႃး ၵမ်ႉၽွင်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်း  ၵမ်ႉၽွင်ႈသမ်ႉ ၶႂ်ႈဢဝ်ႁဵတ်း ၽွၼ်ႉၽူၼ်း ၼႆၶႃႈဝႃႈ ၊ယွၼ်ႉၶႃႈဢမ်ႇတၼ်းလႅင်းဢမ်ႇလီၵေႃႈ ပႃးသေဢမ်ႇပဵၼ် တၢင်ႇပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ၶႂၢင်ႉပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ တႄႉတႄႉ ၽွၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽွၼ်ႉ SLLS ၼႆၶႃႈ ၽူႈၶူင်မၼ်းတေႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉၶႃႈ ၽွၼ်ႉမၼ်းတေႉ ႁၢင်ႈလီ ပေႇၸႂ်ယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ဝူၼ်ႉဝႃႈ တေပဵၼ် ၽွၼ်ႉႁၢင်ႈလီတႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းယူႇတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ၶႃႈယဝ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ

Download:SLLS TAO FONT

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes