မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, February 14, 2015

ၶွင်ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႉႁၵ်ႉ Valentime's Day-Wallpaper ၽူင်းႁၢင်ႈလီလီ သိပ်းဢိတ်းဢၼ်

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်း Valentime's Day ၼႆၶႃႈၼေႃႈ ဢွၼ်တၢင်းၵူႈပီ ၼႆၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းၸၢႆႈၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ  တွၼ်ႈပၼ်ယူႇ ၵူႈပီၶႃႈယဝ်ႉ ပီၼႆတႄႉ တူၵ်းလိုၼ်း ဢိတ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇဝႆႉဢွၼ်ၼႃႈၶႃႈလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸွင်ႇလႆႈ ၶတ်းၸႂ်သွၵ်ႈႁႃဢဝ်Live Wallpaper  သေတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၵူႈပီတေႉ ၶႃႈႁဝ်း ႁဵတ်း ၾိင်းၵႂၢမ်း
Flashsong သေတွၼ်ႈမႃးၶႃႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ယိပ်းၽူင်းၼမ် မႃးယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ တႃႇၽူၺ်ႇတူၺ်းလႆႈ Flashsong တႄႉ တေလႆႈ ပဵၼ်ဢၼ်သေ တႃႇႁႂ်ႈၽူင်းလႆႈၵူႈလုၵ်ႈတေႉ  ၶႃႈႁဝ်းပႆႇႁူႉၶႃႈ သင်ဝႃႈ မီး ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ႁူႉၼႆၸိုင်ၶဵၼ်းတေႃႈ ပွင်ႇလႅင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်းသေၵမ်းၼင်ႇႁိုဝ် ၾိင်းၵႂၢမ်း Flashsong တႆးႁဝ်းတေဢမ်ႇႁၢႆၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ တေသုပ်ႇမီးၵႂႃႇယူႇတိၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ၵူႈပီဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းႁဵတ်းသေတွၼ်ႈဝႆႉတေႉ  မီးယူႇတီၼႆႈ ၶႃႈယဝ်ႉ မီးထႅင်ႈယူႇ သွင်ဢၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ သွၵ်ႈႁႃတူၺ်းၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ij ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈမၢဝ်ႇသၢဝ်တႆးႁဝ်းႁၵ်ႉ ၵၼ်ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်သေၵမ်းၶႃႈ၊ သင်ဝႃႈ မီးသၢဝ်လိူဝ်ၼႆၵေႃႈ လၢတ်ႈပၼ်ၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆ ၶႂ်ႈသင်ႇဝႆႉဢေႃႈ ႁိႁိ (ယွၵ်ႇလဵၼ်ႈၶႃႈ ij)  ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ ပဵၼ် ဢၼ်ၶႃႈလႆႈၸႂ်ထုၵ်ႇၸႂ်တၢင်းသဵင်ႈသေၶိုၼ်းတၢင်ႇဝႆႉပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၵေႃႈ တေထုၵ်ႇၸႂ်မိူၼ်ၶႃႈယူႇၼႆ ယုမ်ႇယမ်ယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ၶွင်ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႈၵၢႆ ၵႂႃႇလေႇတူၺ်းတီႈၼႆႈၵမ်ႉၽွင်ႈ မၢဝ်ႇမၢဝ်ႇသၢဝ်သၢဝ်ၵေႃႈ တွၼ်ႈ လူၺ်ႈ ၶေျႃႉၵလႅတ်ႉ လႄႈ ၶိူဝ်းၶွင်းၶွင်မၢႆတွင်း တီႈၼႂ်းတၢင်းႁၵ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးဝၼ်းလိုမ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၼႆ ပေႃးဝူၼ်ႉတူၺ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈလႅၵေျႃႇသေ လီၶွႆပိူၼ်ႈတေႉတေႉယူႇၶႃႈၼေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းၸၢႆႈၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ  တေႉ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈၽႂ် ၊ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇမႃးတွၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈလူး ၵွပ်ႈၼၼ် ၶွႆပိူၼ်ႈၼႃႇလႄႈ  ၸွင်ႇလႆႈတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးဢူၺ်းၵေႃႉ ၸိူဝ်းမႃးၽႅဝ်ႁွတ်ႈထိုင် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၶႃႈႁဝ်းယူႇၶႃႈဢေႃႈ                                    တၢင်းသဵင်ႈ မီးယူႇ သိပ်းဢိတ်းဢၼ်

Download:Valentime's Day Wallpaper 11

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes