မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, April 16, 2015

ၸူမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ယွမ်းၼွမ်းထိုင် ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်
တင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇတၢင်ႇၶိုၼ်ႈသင်ၵေႃႈႁိုင်ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵူႈၸိူဝ်းၵူႈဢၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃးသင်ဝႃႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းၸိုင်
တေၶတ်းၸႂ်တၢင်ႇၶိုၼ်းၶိူဝ်းꧦယႂ်းꧦယႇၶႃႈဢေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်လႄႈ
ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ႁႂ်ႈယူႇလီမီးငိုၼ်း ႁႂ်ႈႁၢင်ႈလီၵိုၵ်းပိုၼ်း ပီမႂ်ႇ ႁႂ်ႈမီးတင်းသိူဝ်းၸႂ်လူၺ်ႈၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ
ၵႂႃႇလႂ်ပႆလႂ်ၵေႃႈႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး သေၵမ်းၶႃႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ- ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ယိင်းၸၢမ်ၽွင်း ႁဝ်းယႂ်ႇၼမ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes