မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, June 9, 2015

CCleaner v5.05.5176 With Business + Professional crack


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ CCleaner v5.05.5176  With Business + Professional crack မႂ်ႇမႂ်ႇဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၊မၼ်းပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ လၢင်ႉပၼ် ၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းႁႂ်ႈမဝ်ၵႂႃႇ ပတ်းပၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉၼႂ်းၶွမ်းႁႂ်ႈႁၢႆၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်ၵေႃႈ
တိုၼ်းဝႃႈယၢမ်ႈၸႂ်ႉၵၼ်ယူႇၼႆ တေႉယုမ်ႇယမ် ၵၼ်ယူႇ ၊လၢႆးတၢင်ႇမၼ်းသမ်ႉ တဵၵ်းတီႈ ccsetup505 သေတၢင်ႇၵႂႃႇၶႃႈတႃႉ ပေႃးယဝ်ႉ ပေႃၼႅတ်ႈၽူၺ်ႇ ၊ ၶိုၼ်းၽူၺ်ႇၽၢလ် Crack သေ ၶိုၼ်းဢူၼ်းၶဝ်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၶႃႈ ij

Download:CCleaner v5.05.5176 With Business + Professional crack


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes