မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, June 9, 2015

Windowds Themesမႂ်ႇသုင််ၶႃႈ ပီးၼွင်ႉတႆးႁဝ်းတၢင်းသဵင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ၵၼ်ယူႇၵူႈၵေႃႉၶႃႈၼေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇလူင်းၵေႃႈႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ယွမ်းၽိတ်းယူႇဢေႃႈ ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈ ငဝ်းလၢႆးၼႃႈၵၢၼ်
ၵူႈလွင်ႈလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶိူဝ်းၶိူဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈၶႃႈႁဝ်းဢဝ်တၢင်း Windowds Theme မႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ တေဢဝ်ႁၢင်ႈၽၢင်ႁၢင်ႈလီလီတၢင်းၼမ်သေ ႁၢင်ႈလီယူႇဢေႃႈ ၊ ပၼ်ဝႆႉ လိင်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ Windows 7 (x86 & x64) ပေႃးလူတ်ႉဢဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်း Restart ပၼ်ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ ၊သင်ဝႃႈၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢင်ႈမၼ်းတေပိူင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ တေႇၵႂႃႇ Icon,Folder မၼ်းဢေႃႈ Windows ၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်လၢႆ Bit ၵေႃႈ တူၺ်းသေ ၸွင်ႇၸၼ်ဢဝ်ၶႃႈတႃႉ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် တီႈမႃးလေႇ ထိုင် ဝႅပ်ႉၶႃႈယူႇဢေႃႈ ႁႂ်ႈယူႇလီမၢၵ်ႈမီးသေၵမ်းၶႃႈ ij
Orange_Skin_Pack_1.0-X64  Download

Orange_Skin_Pack_1.0-X86  Download

OrangeOSX_Skin_Pack_1.0-X64  Download

OrangeOSX_Skin_Pack_1.0-X86  Download

Racy Skin Pack 1.0-X64  Download

Racy Skin Pack 1.0-X86  Download

StarWars Skin Pack 1.0-X64  Download

StarWars Skin Pack 1.0-X86  Download

Tango_Skin_Pack_4.0-X64  Download

Tango_Skin_Pack_4.0-X86  Download

yys_Skin_Pack_1.0-X64  Download

yys_Skin_Pack_1.0-X86  Download

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes