မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, July 22, 2015

ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉဢိတ်းဢွတ်း

 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ယွၼ်ႉဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈဢေႃႈ သင်လႆႈၸႂ်ၸိုင်ဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်ဝႃႈလႆႈႁဵတ်းထႅင်ႈၵေႃႈတေ တၢင်ႇပၼ်ထႅင်ႈတီႈၼႆႈယူႇဢေႃႈ


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes