မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, July 19, 2015

Vroot or iroot latest version english


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ် ပီးၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ႁိုင်ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၵမ်းၼႆႉ ၸွ
င်ႇလႆႈဢဝ် Vroot or iroot latest version english ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇဢေႃႈ ၊ တေႁူႉၸၵ်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇ ၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ဢၼ်ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်းလႄႈ လူတ်ႇလႆႈၽူၼ်းဢၼ် version ဢၼ်သုင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ၵူႈၵေႃႉသေၵမ်းၶႃႈ

Download:iRoot V 1.8.5


လၢႆးဢဝ်မၼ်းသမ်ႉ တူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes