မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, August 6, 2015

ႁဝ်းႁၵ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ Facebook Cover and Logo Unicode


မႂ်သုင်ၶႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၽူႈႁၵ်ႉ ယူႇၼီႇ ၶူတ်ႇ ႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်း တၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈသေ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တွၼ်ႈ ၸႂ်ႂ်ႂ်ႉတိုဝ်း Facebook Cover လႄႈ Logo ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ ဢႅပ်း APK ၶဝ်ဢေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် လွင်ႈမၢႆတွင်း Logo Unicod ႁဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈႁဵတ်းပၼ်ဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ  သင်ဝႃႈ သူၸဝ်ႈ
ႁၵ်ႉလိၵ်ႈတႆး ယူႇၼီႇၶူတ်ႇ ႁဝ်းယူႇတႄႉꧦၸိုင် ၶဵၼ်းတေႃႈ တၢင်ႇပၼ် Facebook Cover သူၸဝ်ႈၽွင်ႈၼႆ ယွၼ်းထိုင်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ  Logo ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽႂ်ၽူႈလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ ယိပ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယူႇ ဢေႃႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းၽၢင်ႉဝႆႉ  ပေမေးၶိုၼ်း ယႃႉၶိုၼ်း ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈႁဵတ်းဝႆႉၼႆႉသေ ၸႂ်ႉၶိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေၵမ်းၼႆ ယွၼ်းထိုင်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်ဝႃႈ ၶႆႈ လႆႈ PNG မၼ်းၼႆၵေႃႈ တၢဝ်းလူတ်ႇ ဢဝ် တီႈတႂ်ႈၼၼ်ႉလႆႈယူႇ  ၶႃႈႁဝ်းသႂ်ႇဝႆႉ ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၊ ဝူၼ်ႉဝႃႈတေပဵၼ် တၢင်းၵမ်ႉထႅမ် ၸုမ်းတႆး ယူႇၼီၶူတ်ႇ  ႁဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇယူႇၼႆ ထၢင်ႇၸႅင်ႈ မွင်းဝႆႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၵူႈၵေႃႉ မီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉလႆႈ ၵၼ်ယူႇဢေႃႈ ၊ ယွၼ်းႁႂ်းယူႇလီမၢၵ်ႈမီး ႁႂ်ႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႇတႆးႁဝ်း ၶို်တ်းပိူၼ်ႈ ၵႂႃႇ ႁၵ်ႉ  ႁပ်ႉၵၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ ယူႇၼီၶူတ်ႇ မိူဝ်းၼႃႈၼႆႉသေၵမ်းၶႃႈ ij

Download:Unicode PhotosMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes