မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, August 6, 2015

RootGenius Versing 2.4.1 latest version


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီး တႃႇလူတ်ႇ ၽူၼ်း RootGenius Versing 2.4.1 latest version  ၶႃႈဢေႃႈ ၸၢမ်းၵၼ်ယိပ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ ၼႆႉ တႄႉ ပဵၼ်
တႃႇၸႂ်ႉ တီႈၼႂ်းၶွမ်း ၵူၺ်းၶႃႈ ၽူၼ်းဢၼ် version သုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူတူၺ်ႇလႆႈယူႇၼႆ ဢေႃႈ ၸၢမ်းဢွၼ်ၵၼ်ၸိမ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ

Download:RootGenius2.4.1setup

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes