မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, September 6, 2015

360 Total Security for PCမႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ဢၼ် ႁႄႉမႅင်း တူဝ်ၵဝ်း လႄႈ မႄးၵူတ်းထတ်းပၼ် ႁႂ်ႈၶွမ်းႁဝ်းဝႆးလႄႈ လႄႈ လီယိပ်းလႅတ်းမႃးၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ပဵၼ် 360 Total
Security ၶႃႈဢေႃႈ ၊ၵမ်ႉၼမ်ၵေႃႈတေ ယၢမ်ႈၸႂ်ႉၵၼ်ယူႇ တီႈၼႂ်းၽူၼ်းၶႃႈၼႄႃ ၼႂ်းၽူၼ်းၵေႃႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းႁိုင်ယူႇ ၊ ၸိူဝ်းယၢမ်ႈယိပ်းၵေႃႈတေမီးယူႇတၢင်းၼမ် ယွၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၶိူင်ႈ 360 ၼႆႇ ပဵၼ်ဢၼ်လီ လၢႆလၢႆၶႃႈၼႃႇၼေႃ ႁိႁိ ၊ ဢမ်ႇတၢပ်ႇ သႂ်ႇၵီးသင် ပေႃးဢူၼ်းသႂ်ႇယဝ်ႉယဝ်ႈၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယိပ်းၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉၶႃႈ

Donwload:360 Total Security

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes