မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, September 5, 2015

ၾဵင်းၵႂၢမ်း ပိုၼ်း (ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈ )

 

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းလႆႈဢဝ်းတင်း᧤ဵင်းၵႂၢမ်းဝၢၼ်ꧦမႃးၽၢၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ၶဝ်ၸိူဝ်းဢၼ်သူင်ၸႂ်ထွမ်ႇ ၽိင်းၵႂၢမ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတေႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ပိုၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉ ၸိုဝ်ႈၶႅပ်းတေႉဝႃႈ (ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈ ) ၼႆ ၶႃႈဢေႃႈ
ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ တေယၢမ်ႈထွမ်ႇ မီးၵၼ်ယဝ်ႉသေ ၊မၢင်ၵေႃႉ ၵေႃႈတေပႆႇမီးၵွပ်ႈၼၼ်ႉ  ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ  ၊ ၽိင်းၵႂၢမ်း ပိုၼ်း ၼႆႉတေႉ တိုၵ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉ  Audio (သဵင်) လၢႆလၢႆ ၵူၺ်းၶႃႈ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၶႅပ်းၵႂၢမ်းမၼ်း DVD ၼႆၵေႃႈ ပႂ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ပၼ်ႁႅင်းၶႃႈလႄႈၼေႃႈ ၊ သဵင်ၵႂၢမ်းဝၢၼ်လီထွမ်ႇ တေႉတေႉဢေႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ij


No Title Singer Listen/Download Size
1 ဢမ်ႇဝႄႈလႆႈ ပိုၼ်း Click Here !! 2.00 MB
2 ၶိုၼ်းဢမ်ႇမီးမႂ်း ပိုၼ်း Click Here !! 2.00 MB
3 ၵဝ်ၶႂ်ႈ ပိုၼ်း Click Here !! 2.00 MB
4 ယႃႇၶႂ်ႈမႃး ပိုၼ်း Click Here !! 2.00 MB
5 ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈ ပိုၼ်း Click Here !! 2.00 MB
6 တင်းတူၺ်းၵမ်းလိုၼ်း ပိုၼ်း Click Here !! 2.00 MB
7 ဢမ်ႇႁၼ်တီႈသုတ်း ပိုၼ်း Click Here !! 2.00 MB
8 လၢဝ် ပိုၼ်း Click Here !! 2.00 MB
9 ယွၼ်းယူႇႁိမ်းၸမ် ပိုၼ်း Click Here !! 2.00 MB
10 Internet Chatting ပိုၼ်း Click Here !! 2.00 MB
11 ၸႂ် ပိုၼ်း Click Here !! 2.00 MB


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes