မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, September 19, 2015

ၸဝ်ႈသြႃႇ သုၶမ်း (ႁူၺ်ႈသွင်ႁူၺ်ႈ)

 
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မူိဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈ ၸွင်ႇမီး သဵင်ထမ်း ၸဝ်ႈသြႃႇ သုၶမ်း (ႁူၺ်ႈသွင်ႁူၺ်ႈ) လႅထွမ်ႇ တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ    မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇဢေႃႈ
မၼ်းၸဝ်ႈႁေႃးဝႆႉ တီႈဝေႇလုဝုၼ်ႇ (တူၼ်ႈတီး) ၶႃႈဢေႃႈ
ငိၼ်းထွမ်ႇၵၼ်သေၵမ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင်သေၵမ်းၶႃႈ ပေႃးယဝ်ႉ ပေလိုမ်း Like ပၼ်ႁႅင်းသေၵမ်း မူိဝ်ႈၼႃႈမႃးၵေႃႈ တေၶတ်းၸႂ်တၢင်ႇပၼ်ထႅင်ႈၵႂႃႇယူႇဢေႃႈမၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈထမ်းတြႃး ၸဝ်ႈႁေႃးဝႆႉ ထွမ်ႇ/ၸၼ်ဢဝ် Size
1 ႁူၺ်ႈသွင်ႁူၺ်ႈ ၸဝ်ႈသြႃႇ သုၶမ်း Click Here !! 82.00 MB
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes