မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, September 26, 2015

ၽိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇ လထုၼ်း (ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ)မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မူိဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈမီးတၢင်းၽိင်းၵႂၢမ်းဝၢၼ်ဝၢၼ် ၸၢႆးလႃႉထုၼ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ လီထွမ်ႇ ၸုိဝ်ႈၶႅပ်းတႄႉ ဝႃႈ ၵုိင်ႉၵၢင်ႉ  ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၽိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇၶႃႈလႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈထွမ်ႇၵၼ် ၵမ်ႉၼမ်ယူႇ ၼႆႉ
ၶႃႈႁဝ်းယူႇတီႈၼႆႈသေ ၼႄႉၼမ်းပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸူိဝ်းတူၵ်းယူႇမူိင်းပူိၼ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထွမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉၼႆ ၶႃႈႁဝ်းၸွင်ႇလႆႈၼႄႉၼမ်းပၼ် ၵႂၢမ်းမၼ်း ၸၢႆးၶႃႈယဝ်ႉ သဵင်ၵႂၢမ်းတေႉ လီထွမ်ႇတေႉၶႃႈဢေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈၸႂ်သေပူိၼ်ႈသေ ထွမ်ႇဝႆႉယူႇဢေႃႈ
No Title Singer Listen/Download Size
1 ႁုမ်းတူၺ်း လႃႉထုၼ်း Click Here !! 7.00 MB
2 ၵေႃႉယႃၸႂ် လႃႉထုၼ်း Click Here !! 6.00 MB
3 ၵုိင်ႉၵၢင်ႉ လႃႉထုၼ်း Click Here !! 5.00 MB
4 ၶမ်းၸႅတ်ႈဢမ်ႇၵူဝ်ၾႆး လႃႉထုၼ်း Click Here !! 6.00 MB
5 ပွႆႇဝႆႉၵဝ် လႃႉထုၼ်း Click Here !! 7.40 MB
6 ဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇပွင်ႇၸႂ်ပၼ် လႃႉထုၼ်း Click Here !! 4.00 MB
7 လုၵ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ လႃႉထုၼ်း Click Here !! 5.00 MB
8 ၸင်းပႅတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ လႃႉထုၼ်း Click Here !! 7.09 MB
9 လၵ်ႉမွင်း လႃႉထုၼ်း Click Here !! 6.10 MB
10 တႃႇပုၼ်ႈႁႃးသွင် လႃႉထုၼ်း Click Here !! 5.90 MB

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes