မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, September 12, 2015

PIP Camera - Photo Effect v3.2.3 Apk
မႂ်ႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးယဝ်ႉၶႃႈတွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉတုိဝ်း Android ၶဝ်တႃႇႁဵတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈလီၸွင်ႇလႆႈဢဝ် Camera Android Application မႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၼႆႉတႄႉ Effect
မၼ်းၵေႃႈပႃးတၢင်းၼမ်သေ မိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈၼႄဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ၽၢလ်သႅၼ်းမၼ်းတႄႉ14.23 သင်ပႃးၸႂ် ၶႂ်ႈဢဝ်ၸုိင် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႉဢေႃႈ 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes