မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, September 12, 2015

တႃႇၶတ်း ၽၢလ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ငဝ်းတူင်ႉ လိၵ်ႈ ၼႂ်းၽူၼ်း Private Lock
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ဢၼ်ၸိူဝ်းၶႂ်ႈသူိင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ငဝ်းတူင်ႉ လိၵ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉၽူၺ်ႇလႆႈၼၼ်ႉၼႆ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ် Private မၼ်ႈသူင်ႇပၼ် လႆႈၸဵမ် File, Folder, Photo, Apk ၸိူဝ်းၼႆႉၵူႈဢၼ်သေ
၊မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈတေၶဝ်ႈတၢင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလူၺ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၼႆလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၽၢလ်သႅၼ်းမၼ်းတႄႉ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ၵူၺ်းၶႃႈ မီး Size 2.95 MB ၵူၺ်း ၸၢမ်းဢဝ်သေၸႂ်ႉတူၺ်းၶႃႈလႄႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ


Download:Private Lock

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes