မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, September 8, 2015

လၢႆးဢူၼ်းသႂ်ႇ Unicode Font Keyboard 2015 (ၽွၼ်ႉ၊လွၵ်းမိုဝ်း)


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉယွၼ်ႉ ဢူၺ်းယွၼ်းမႃး ၶႂ်ႈႁူႉလၢႆးသႂ်ႇ ၵီးပူၵ်ႉ လႄႈ ၽွၼ်ႉလိၵ်ႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႇၼႆၶႃႈလႄႈ ၶႃႈၸင်ႇလႆႈဢဝ် ဢၼ်ပီႈၸၢႆးလူင် ႁဝ်းၶိုၼ်းလူင်းသၢင်ႈပၼ်မႂ်ႇ  F
ont Keyboard 2015 ၼႆႉသေႁၼ်လူင်းဝႆႉၼႂ်း ၽဵတ်ႉသေၶိုၼ်းတၢင်ႇပၼ်ပႃး ဢၼ်ပီႈၸၢႆးလူင် သပ်းလႅင်းၼႄ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ။  ဢွၼ်တၢင်းတႄႉ လူတ်ႇဢဝ် ၵီးပူၵ်ႉ တီႈတႂ်ႈၼႆႉဢွၼ်တၢင်းသေ ၸင်ႇ တူၺ်းငဝ်းဢၼ်ၼႄဝႆႉၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းၶႃႈတႃႉ ၊ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၽူႈ ယိပ်းၶွမ်းလႄႈ ယိပ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႇ ၶဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၊ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ပီႈၸၢႆးလူင် ႁဝ်းယႂ်ႇၼမ်ယူႇဢေႃႈ

Download:Font&Keyboard 2015

လၢႆးသႂ်ႇမၼ်းတူၺ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes