မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, September 19, 2015

Video Slideshow iSkysoft Slideshow Maker 6.5.1.0


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ် သူင်ႇႁဵတ်းၽိင်းၵႂၢမ်း ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ သႂ်ႇၼႂ်းၵွၢမ်းႁႂ်ႈႁၢင်ႈလီလီ ၼႆသေ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် ဝူဝ်းလ်သဵၼ်း Video
Slideshow  iSkysoft Slideshow Maker 6.5.1.0 ႁဵတ်း Slideshow ငဝ်း ၵေႃႈလႆႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵေႃႈလႆႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉ ၶႃႈ ၸၢမ်းဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတူၺ်းၶႃႈလႄႈ လၢႆးဢူၼ်းမၼ်းတႄႉ တူၺ်းၸွမ်းၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉၼႄဝႆႉသေၵမ်းၶႃႈ


 Download:iSkysoft Slideshow Maker 6.5.1.0
လၢႆးဢူၼ်းမၼ်း =
>Run setup. =
>Don't launch iSkysoft Slideshow Maker. =
>Copy and Paste crack file to... C\Program File\ iSkysoft Slideshow Maker Copy the BEST Traders and Make Money (One Click) :
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes