မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, September 6, 2015

Windows 10 Permanant Activator [KMSpico]


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းၽူႈၸႂ်ႉၶွမ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉပဵၼ် Activate Windows 10 ၶႃႈယဝ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယိပ်း Windows 10 ယိပ်းသေ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်
Activate ၼႆၵေႃႈမီးယူႇၵွပ်ႈၼၼ် ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ် Windows 10 Permanant Activator [KMSpico] ၶႃႈယဝ်ႉ  ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈDownload:Windows 10 Permanant Activator [KMSpico]


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes