မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, September 5, 2015

Zapya For PC Latest vorsing


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးယဝ်ႉ ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ဢဝ် zapya (latest) မႂ်ႇ ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်းသေ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ၶႃႈယဝ်ႉ
ၼႆတႄႉ ၸႂ်ႈၶႅပ်ႉ သူင်ႇၵေႃႈဝႆးလီ တေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉၶွမ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ zapya ၼႆႉတေႉ  ၶွမ်းတေႃႇၶွမ်းၵေႃႈ ၵွင်ႉၵၼ်လႆႈသေ ၽႂ်ႁႃ ၽႂ်ၶႂ်ႈၼႆၵေႃႈငၢႆႈဢမ်ႇယွၼ်းမၢႆလပ်ႉသင် ပဵၼ်ဢၼ်လီၸႂ်ႉတိုဝ်းတေႉတေႉၶႃႈယဝ်ႉ  ၊ဝူၼ်ႉဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၵေႃႈတေႁူႉလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈၼေႃ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶႃႈဢမ်ႇၼပႄႃးလၢႆးမၼ်းယဝ်ႉသေ ၸၼ်လူတ်ႇဢဝ်သေ ၸၢမ်းတူၺ်းၵၼ်ၶႃႈတႃႉ ij

Download:Zapya for Pc

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes