မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, September 26, 2015

ZUI Locker-Elegant Lock Screen

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မူိဝ်ႈၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ZUI Locker-Elegant Lock Screen တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈယိပ်းၽူၼ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၵမ်ႉ ၼမ် ၸူဝ်းယၢမ်ႈ တဝ်တေႉတေမီးၵၼ်ယဝ်
ၵမ်ႉၽွင်ႈသမ်ႉတေပႆႇမီးၶႃႈလႄႈ ၵွပ်ႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇ
လႆႈ ဢဝ် မႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉၸူိဝ်းပႆႇမီးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ၼႂ်းမၼ်းၼႆႉပႃးဝႆႉႁၢင်ႈၽၢင်style security လႄႈ HD wallpapers တၢင်းၼမ်သေ ၶႂ်ႈလူတ်ႉဢဝ်ထႅင်ႈၼူိဝ် ၼႅတ်ႉၵေႃႈ လႆႈတၢင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၶႃႈတႄႉ ပဵၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇၸႂ်ဝႆႉၶႃႈလႄႈ ၸွင်ႇ လႆႈမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ ၼေႃႈ

Download:Play store

Download:ZUI Locker-Elegant Lock Screen

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes