မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, October 24, 2015

4Videosoft DVD Creator 5.0.76 Multilingual + Crack (33.3 Mb) မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်ၸူိဝ်းၵႆႉၵူးၶႅပ်း CD/DVD Burn ၶဝ်ၼၼ်ႉဢေႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈပေႃးလူိဝ်ႇ ၵူးမႃးၼႆ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႆႉသွပ်ႉဝၢလ်း မၼ်းၸုိင် တေယၢပ်ႇတေႉတေႉယူႇ
မီးဝႆႉသေတႃႉ ဢမ်ႇႁူႉလၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၼႆၵေႃႈ ယၢပ်ႇမူိၼ်ၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၼႆႉတႄႉပဵၼ် 4Videosoft DVD Creator ၶႂ်ႈသႂ်ႇလွၵ်းမၼ်းသေ ဢဝ်ၵေႃႈလႆႈၶႃႈ ၸႂ်ႉတုိဝ်းၵေႃႈ ငၢႆႈယူႇတႄႉတႄႉ လၢႆးမၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈၼႄ ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉၶႃႈယူိဝ်ႉ ငၢႆႈၼႃႇဢလႃးၶႃႈလူး ၵူၺ်းလၢႆးဢူၼ်းမၼ်းႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈတႃႉ

 Download:4Videosoft DVD Creator

Install Note... ==>
Run setup. ==>
Don't launch apps. ==>
Copy and Paste crack dll file to... C\Program Files\4Videosoft DVD CreatorMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes