မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, October 17, 2015

ႁႂ်ႈမီးတၢင်းၵတ်းယဵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတေဢွၵ်ႇဝႃႇသေၵမ်း

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၸမ်တေဢွၵ်ႇဝႃႇယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၶႃႈဢေႃႈ
သင်လႆႈၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ဢဝ်လႆႈ တၢင်ႇလႆႈၵူႈတီႈလႆႈယူႇဢေႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း လွတ်ႈၽေးၶဵၼ် တီႈပူိၼ်ႈၵဝ်းယႃႉသေ  ႁႂ်ႈၵၼ်လႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်သူိဝ်းသႃႇသေၵမ်းၶႃႈMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes