မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, October 24, 2015

တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆးတင်းသဵင်ႈ got form www.tainum.com
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes