မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, October 24, 2015

ယွၼ်းထိုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းတႆးၶဝ် ၸိူဝ်း သဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းမေလးသျႃး ၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ပၢႆႈၽႄးသိုၵ်းၸိူဝ်းႁွင်ႉၾူၼ်းမႃးလႄႈ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁပ်ႉၼၼ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးတင်းမၢႆ Wechat လႄႈ Facebook မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ။

ၵပ်းသုပ်ႇလႆႈတီႈ

ၽူၼ်း 011-39967168
Facebook Xiiao AKiyoshi
Wechat ID -Samying53
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes