မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, October 24, 2015

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းလုၵ်ႉႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင်၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။

 ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸိူဝ်းဢၼ်လူႇတၢၼ်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ မုင်ႈမွင်းထႅင်ႈ ၸဝ်ႈၸေႇတၼႃႇ ႁဝ်းၶဝ်ယူႇယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ။


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes