မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, October 4, 2015

TAI flag water effect LWP

 
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ၶဝ် ၸူိဝ်းယိပ်း ၽူၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ သင်ၶႂ်ႈၼႄ ဝႃႈၵဝ် ပဵၼ်တႆးယူႇၼႆ ၼႆႉပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸွမ်ပိဝ်တႆးၶႃႈယဝ်ႉ ။ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ႁဵတ်းဝႆႉ
ပူၼ်ႉမႃးသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉသေ မႃးတၢင်ႇပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၸုိဝ်ႈတေႉပၼ်ဝႃႈ TAI flag water effect LWP ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ႁဵတ်းဝႆႉယူႇ ယွၼ်ႉ ႁဵတ်းၵမ်းလႂ် ၸွမ်ပိဝ်ဢမ်ႇပေႃး မူိၼ်ၸႂ်လီၶႃႈလႄႈ မေး လၢႆၵမ်းသေ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၼႂ်းSetting မၼ်းၵေႃႈ  သႂ်ႇဝႆႉလိၵ်ႈတႆး ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၊ၶႅပ်းႁၢင်ႈတႄႉ တေ ထုၵ်ႇၸႂ်ၵေႃႈပႃးဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်ၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးၶဝ်ၵေႃႈ တေ မီးယူႇ ၵူၺ်း ၶႃႈသႂ်ႇဝႆႉ ႁႃႈၶႅပ်းၵူၺ်း ၵုိၵ်းပႃးeffect ၼမ်ႉသေဢေႃႈ ၸၢမ်းဢၼ်ၵၼ် ၸႂ်ႉတူၺ်းၶႃႈလႄႈDownload:TAI flag water effect LWPMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes