မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, November 15, 2015

AAA Logo 2014 - V 4.1 - Pre Activated (7.67 Mb)မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ မႃးၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် သွပ်ႉဝၢလ်ႊ တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈCreator Logo ၸိုဝ်ႈႄတႉဝႃႈ AAA Logo ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ
ၼႂ်းမၼ်းပႃးမႃးပူိင်ၽၢင်မၼ်းတၢင်းၼမ်သေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁုိဝ်ၼႆၵေႃႈ ႁဵတ်းသေ သိမ်းလႆႈယူႇဢေႃႈ။ သွပ်ႉဝႆလ်ႊ ၼႆတႄႉ ပဵၼ်ဝႆႉActivated ယဝ်ႉလႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ်လႆႈယူႇဢေႃႈယၢမ်း ယိပ်းၵၼ်တူၺ်းၶႃႈလႄႈ


Download;AAA Logo 2014 - V 4.1 - Pre Activated


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes