မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, November 15, 2015

DVD-Cloner Gold 2016 13.0.0 Build 1410 (34.2 Mb)


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉထႅင်ႈၵေႃႈ ၶႃႈ ႁဝ်းၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ဢဝ်သွပ်ႉလ်ႊလီꧦ မႃးၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈ ပၼ် ထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၼႆႉတႄႉတႃႇၵူးၶႅပ်း DVD Copy ၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတႄႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ DVD-Cloner Gold 2016 ၼႆၶႃႈဝႃႈ ၸႂ်ႉတုိဝ်းလႆႈတွၼ်ႈတႃႇၵူးၶႅပ်းႁႂ်ႈၽႂ်းလီ ၼႆၶႃႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၼႆႉတႄႉ
တုိၵ်ႉမႂ်ႇတုိၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ် Google သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈလႄႈ ၶႃႈၵေႃႈ ပႆႇလႆႈၸၢမ်းတူၺ်းတႄႉꧦ ၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢမ်ႇယၢပ်ႇတွၼ်ႈ တႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၼႆ ယုမ်ႇယမ်ယူႇၵွပ်ႈၼၼ် ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇ ပၼ် ၶႃႈယဝ်ႉ ၸၢမ်းယိပ်းၵၼ်တူၺ်းၶႃႈလႄႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ


လၢႆးဢူၼ်းမၼ်းသမ်ႉ ႁဵတ်းၸွမ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ
Install Note... ==>Install setup.Do not launch. ==>Copy ans Paste crack to... C\Program Files\DVD Cloner


Download:DVD-Cloner Gold 2016 13.0.0 Build

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes