မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, November 15, 2015

SoftOrbits Photo Stamp Remover 7.5 Portable (42.1 Mb)


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်း ၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးလေႇ ႁွတ်ႈထုိင် ၼႂ်းဝႅပ်ႉၶႃႈႁဝ်းၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ဢေႃႈ ။ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် SoftOrbits Photo Stamp Remover တွၼ်ႈတႃႇမႄးၶႅပ်းႁၢင်ႈၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၼႆႉတႄႉ မွတ်ႇလႆႈ ၸဵမ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၵိုၵ်းမႃးလႄႈ သင်ႁဝ်းသ
မ်ႉ ၶႂ်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ႁွႆးStamp,Logo,Quotes,Signature,Line ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်ႈ တူဝ်လိၵ်ႈ ၸႃႉ ၵႂႃႇၸူိဝ်းၼႆႉ မၼ်းမွတ်ႇလႆႈၶႃႈဢေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈ ငၢႆႈလီ တေပဵၼ်တၢင်းၵမ် ထႅမ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းသူင် ႁဵတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ


Download:SoftOrbits Photo Stamp Remover

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes