မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, January 10, 2016

ၾိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း (ဢမ်ႇၶႂ်ႈၸဵပ်းပွၵ်ႈ2)
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလူင်းသင်ေၵႃႈ ႁိုင်ၼၢၼ်းယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၸဵမ်ၵူႈလွင်ႈ လႆႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇယူႇၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉလႅင်းဢမ်ႇလီ လႆႈယိပ်းလႅင်းၽူၼ်းၵူၺ်းၶႃႈလႄႈ တႃႇတေတၢင်ႇလႆႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇဝႆႉ
တႄႉꧦယူႇဢေႃႈ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၵႆႉထၢမ်မႃးယူႇ ဢမ်ႇႁၼ်တၢင်ႇသင်လူင်းၼႆဝႃႇ၊ ၸူးၸႂ်တႄႉၶႂ်ႈတၢင်ႇပၼ်ယူႇတႃႇသေႇဢေႃႈ ၵူၺ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇ ၵွပ်ႈလႅင်းၼႅတ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။  မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၶႃႈႁဝ်း ဢဝ် ၽိင်းၵႂၢမ်း ဝၢၼ်ႁူ ဝၢၼ်ၸႂ် လီထွမ်ႇ ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း ၸိုဝ်ႈၽဵင်းတႄႉဝႃႈ ( ဢမ်ႇၶႂ်ႈၸဵပ်းပွၵ်ႈသွင် )ၼႆဢေႃႈ လီထွမ်ႇတႄႉၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈသဵင်ဝၢၼ်လီ တႄႉဢေႃႈတိုၵ်ႉဢွၵ်ႇပႆႇႁိုင်သင်ေသ  ၽၢၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸိူဝ်းယူႇတီႈၵႆ တီႈဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်ႁႅင်းၶႅပ်းမၼ်းၼႃၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႈလႆႈထွမ်ႇလႄႈ ႁူႉၸၵ်းၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းႁဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉဢေႃႈ ယိၼ်းထွမ်ႇၵၼ်တူၺ်းၶႃႈၼေႃႈ ၸၼ်ဢဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ထွမ်ႇတူၺ်းၼႆၵေႃႈလႆႈယူႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈယူႇလီမၢၵ်ႈမီးၵူႈၵေႃႉသေၵမ်းၶႃႈNo Title Singer Listen/Download Size
1 ယႃႇလိုမ်းပႅတ်ႈၶိူဝ်းတႆး ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း Click Here !! 3.00 MB
2 ဢီးလူၼွင်ႉလူး ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း Click Here !! 3.30 MB
3 ဢမ်ႇၶႂ်ႈၸဵပ်းပွၵ်ႈသွင် ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း Click Here !! 2.90 MB
4 ၵၢင်ၸႂ် ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း Click Here !! 3.50 MB
5 တၢင်းႁၵ်ႉၵွတ်းၽၢၼ် ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း Click Here !! 4.03 MB
6 တၢင်းႁၵ်ႉၸႅတ်ႈ ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း Click Here !! 3.08 MB
7 တိုၵ်ႉႁၵ်ႉယူႇႁိုဝ် ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း Click Here !! 4.06 MB
8 ၼႆႉႁႃႉႁၵ်ႉ ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း Click Here !! 4.00 MB
9 မွၵ်ႇၵီႈႁိမ်းၸၢႆး ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း Click Here !! 3.01 MB


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes